Menu
+420 606 758 245

Lepení plastů

Lepení plastů má v moderní technologii zpracování své místo a v některých případech se vyrovnává ostatním známým způsobům spojování. Dnes se vyrábí mnoho lepidel různého druhu podle chemického složení, proto je důležitý jejich správný výběr. Pro všechna lepidla platí zásada dobré adheze (přilnutí) pokud možno ke všem materiálům a koheze (soudržnosti) po vytvrzení. 

Těmto vlastnostem nejlépe vyhovují epoxidové pryskyřice, vinylické polymery, polyuretanová lepidla aj. Vhodnost konkrétního lepidla je nejlépe komunikovat přímo s výrobcem či dodavatelem lepidla (SIKA, MAPEI, Den Braven…).

Lepení plastů nabízí řadu výhod v porovnání s jinými možnostmi spojování:


 • Žádné poškození materiálu
 • Rovnoměrné rozložení zatížení
 • Žádné deformace spojovaných dílů
 • Lze spojovat různé kombinace materiálů
  (plast + plast, plast + kov, plast + dřevo)
 • Spoj je současně rovněž utěsněný
 • Je potřeba méně součástí 

Lepení je velmi komplexní technologie, a nikoli jednoduché řešení. Na plasty působí kombinace mnoha různých parametrů a vlivů. Některé plasty však lze lepit snadněji, jako například spoustu amorfních plastů, jako jsou PC, PMMA, PS, SAN, PSU, PES, PEI,… a to vzhledem ke struktuře jejich polymerních vláken. Více v tabulce pyramida termoplastů.

Je zde také řada plastů, které nejsou vhodné nebo pouze podmínečně vhodné k lepení: PTFE (Teflon) a některé další fluorové plasty, POM (polyacetaly), Polyolefiny jako například PP a PE-HD.


KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Předpokladem k získání kvalitního lepeného spoje je dodržení konstrukčních a technologických zásad. Konstrukce lepeného spoje musí být navrhnuta tak, aby byl namáhán smykem a nikoli ve směru, v němž by mohlo dojít k odtržení součástí. Lepené spoje jsou vystaveny tlakovým, napěťovým, střižným, odlupujícím nebo štěpícím silám, často pak i jejich kombinacím. Lepidla jsou nejodolnější, pokud jde o pevnost ve střihu a tlaku, naopak vykazují nízkou odolnost při zatížení na loupání a štípání. Dále musí být lepené spoje navrženy tak, aby se tyto štípací nebo loupací síly minimalizovaly nebo zcela vyloučily. Doporučujeme provést více zkušebních spojů a otestovat slepené komponenty přímo v dané aplikaci. Vždy provádějte praktickou zkoušku.


PŘÍPRAVA POVRCHŮ

Povrch se musí vhodně upravit a připravit mechanicky a chemicky podklad pro lepidlo. Díky tomu je dosaženo nejlepších podmínek pro zajištění vysoké pevnosti lepených spojů. Adhezní síly jsou ovlivněny elektrostatickými a chemickými efekty a jako takové velmi závisí na přípravě povrchu.   Špatná nebo žádná příprava způsobí, že lepený spoj je slabší a nakonec způsobí poruchu.

Ideální je začít s lepením pokud možno co nejdříve po dokončení přípravy povrchu. Povrchy se připravují jednou z uváděných přípravných procedur (uvedeno podle vzrůstající efektivnosti s ohledem na pevnost vytvořeného spoje): 

 • očištění a odmaštění - špína, barva a mastnota brání dobré přilnavosti
 • mechanické obroušení středně hrubozrnným brusným papírem (80-150) - zvyšuje a aktivuje kontaktní povrchy částí, které budou spojovány
 • chemická příprava povrchu - chemické naleptání značně zlepšuje afinitu lepených povrchů 
 • k lepidlu, vedle chemického naleptání je také možná aktivace povrchu plamenem nebo koronovým výbojem.

TYPY LEPIDEL

NÁSTŘIKOVÁ LEPIDLA

 • určená pro lepení velkých ploch špatně lepitelných plastů jako např. PP, POM, Lamino


JEDNOKOMPONENTNÍ LEPIDLA

 • UV a světlem vytvrzující akrylátová lepidla
 • Jednokomponentní metakryláty
 • Jednokomponentní epoxidové pryskyřice
 • Jednokomponentní,  duálně vytvrzující lepidla


DVOUKOMPONENTNÍ LEPIDLA

 • Lepidla na bázi 2K PU určená pro lepení plastů na bázi PU
 • Lepidla na bázi metakrylátu určená pro lepení PMMA, ABS
 • Lepidla na bázi 2K modifikované pryskyřice určené pro lepení laminátu
 • Dvoukomponentní epoxidové pryskyřice

PYRAMIDA TERMOPLASTŮ