Menu
+420 606 758 245

Polyacetaly

Desky a tyče z polyoxymetylenu (POM, Sustarin, Delrin, Tecaform, Ertacetal) jsou často používány k výrobě přesných konstrukčních součástí s komplexními obrysy. POM nabízí vynikající kombinaci fyzikálních vlastností a výborně se obrábí. Využívá se například ve strojním inženýrství, plynárenském průmyslu, potravinářství, leteckých technologiích, elektrotechnice, automotive, lékařském průmyslu atd. Oproti polyamidům mají tyto materiály výrazně nižší nasákavost.

Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • ozubená kola a kladky 
 • kluzná ložiska
 • vodící prvky, kolečka
 • cívková tělíska
 • řemenice
 • řídící válce
 • tělesa čerpadel
 • spirálové dopravníky
 • díly pro textilní průmysl
 • díly pro potravinářský průmysl
 • pouzdra


POM C 

Polyoxymetylen kopolymer (Sustarin C) je mnohostranně použitelný technický plast s vysokou pevností a tvarovou stálostí. Má nízké adhezní síly, a proto má dobré kluzné vlastnosti.

POM C je díky své vynikající třískové obrobitelnosti s tvořením krátkých třísek nejoblíbenějším materiálem pro výrobu tvarově a rozměrově stálých konstrukčních a kluzných součástí.

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -40 až 100 °C
 • vysoká pevnost a tuhost
 • velmi dobré kluzné vlastnosti
 • dobré elektro-izolační vlastnosti
 • vysoká rázová houževnatost
 • nízké pohlcování vlhkosti
 • dobrá rozměrová stálost
 • vyšší odolnost vůči hydrolýze ve srovnání s POM H
 • vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
 • vysoká odolnost proti vzniku napěťových trhlin

POM - ELS

Je variantou POM C se zvýšenou elektrickou vodivostí. Vodivost je vytvářena speciálními aditivy, díky nimž nedochází k migraci na povrch součásti a k jejímu silnému kolísání. Povrchový odpor měřený na polotovaru je ≤ 104 Ω. Vodivý POM je vhodný například do elektrotechnického průmyslu, laboratorní techniky a výbušného prostředí. Pro výrobu komponentů přicházejících do styku s jemným práškem, prachem, uzemňovacích komponent, atd.


POM C - 25GF

Vyztužení materiálu 25 % skelného vlákna vylepšuje vlastnosti jako pevnost, teplotní odolnost, a zároveň snižuje koeficient teplotní roztažnosti ve srovnání s nevyztuženým POM C.

Materiál je vhodný k výrobě dílů vystavovaných vysokým statickým zatížením po dlouhou dobu a při vyšších teplotách. Vzhledem k abrazivnímu účinku skelných vláken však tento materiál není vhodný pro některé kluzné aplikace.


POM H 

POM H – polyoxymetylen homopolymer (Sustarin H) vykazuje podobné vlastnosti jako POM C (kopolymer). Na rozdíl od POM C má tento materiál poněkud lepší mechanické vlastnosti, zvláště co se týče pevnosti v tahu a tlaku. I modul pružnosti má vyšší hodnoty. Kromě toho je součinitel délkové tepelné roztažnosti o něco menší a odolnost proti oděru je vyšší.

POM H se vyznačuje podobně jako POM C také vynikající třískovou obrobitelností při výrobě tvarově a rozměrově stálých konstrukčních a kluzných součástí.

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 90 °C
 • poněkud vyšší pevnost v tahu ve srovnání s POM C
 • vysoká rázová houževnatost
 • poněkud menší protažení při přetržení ve srovnání s POM C
 • menší nasákavost
 • menší odolnost proti hydrolýze ve srovnání s POM C
 • menší chemická odolnost ve srovnání s POM C

POM -10PE

POM + PE – polyoxymetylen modifikovaný polyetylenem. Po přidání tuhého maziva PE (polyetylen) se zlepšují kluzné vlastnosti. Tato příměs působí jako suché mazivo – materiál vykazuje značně lepší vlastnosti chodu nasucho a nouzového běhu.

Tento materiál zaručuje vysokou provozní bezpečnost při vysokých funkčních teplotách a kluzných rychlostech. Materiál se využívá například při výrobě kluzných ložisek, krájecích desek či ventilů. POM – 10PE je certifikovaný pro přímý styk s potravinami. Má ovšem menší pevnost v tahu a nižší rázovou houževnatost ve srovnání s nemodifikovaným POM.