Menu
+420 606 758 245

Polyetylentereftaláty

PET – termoplast ze skupiny polyesterů - polyetylentereftalát (PET) je velmi dobře třískově obrobitelný plast, který má největší pevnost a nejnižší pohlcování vlhkosti z otěru-vzdorných plastů PA, POM, PET (nezpevněných). PET má optimální elektrické izolační vlastnosti a roztahuje se působením tepla jen mírně. Kromě toho má PET dobré kluzné vlastnosti a velmi vysokou odolnost proti oděru. PET je díky své vysoké rozměrové stálosti a současně malému pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s komplexními obrysy a velmi těsnými tolerancemi.

PET GF – polyetylentereftalát vyztužený skelnými vlákny, který má lepší vlastnosti co se týče mechanické pevnosti, rozměrové stálosti a tepelné odolnosti.
PET GF je na základě vysoké rozměrové stálosti a současně nízkého pohlcování vlhkosti vhodný pro konstrukční součásti s velmi těsnými tolerancemi, které jsou vystaveny jak vysokým teplotám, tak i vysokým mechanickým zatížením.


VLASTNOSTI

 • Dlouhodobé pracovní teploty -20 až 115 °C
 • PET největší pevnost v tahu ze všech uvedených materiálů (nezpevněných)
 • velmi vysoká rázová houževnatost
 • nejmenší protažení při přetržení ze všech nezesílených, zde uvedených plastů
 • nejmenší nasákavost ve srovnání s PA a POM
 • největší odolnost proti tečení z materiálů PA, POM a PET (nezpevněných)

PET GF ze skupiny otěru-vzdorných plastů (PA, POM, PET) má:

 • největší pevnost v tahu
 • velmi vysoká rázová houževnatost
 • nejmenší protažení při přetržení
 • nejnižší nasákavost
 • nejvyšší odolnost proti tečení

POUŽITÍ

PET a PET GF jsou materiály vhodné pro výrobu součástí s komplexními obrysy a těsnými tolerancemi. Příkladem použití jsou:

 • ložiska
 • ozubená kola
 • spojky
 • součásti čerpadel
 • přesná ložiska
 • kluzné a obrusné lišty
 • izolační součásti
 • elektrotechnika a jemná mechanika