Menu
+420 606 758 245

Postupy zpracování plastů

Termoplasty se dají ve srovnání s kovy snadněji (s menším vynaložením energie) zpracovat třískovým obráběním, řezat, lepit, svařovat a tvářet. Tyto operace jsou však částečně ztížené špatnou tepelnou vodivostí, nízkou tepelnou odolností a vysokou tepelnou roztažností plastů. Opracovávané plochy se při obrábění rychle zahřívají, což u termoplastů může vést k tavení a mazání. Také vzniká nebezpečí tvorby zápachu a nebezpečného prachu. Z těchto důvodů je třeba nosit ochranné pomůcky a dýchací přístroje.

SKLADOVÁNÍ TERMOPLASTŮ

V závislosti na teplotě a pohlcování vlhkosti dochází k rozměrovým změnám. Skladování plastového polotovaru při teplotě zpracování (musí být brána v úvahu tepelná roztažnost) zabraňuje problémům, které mohou vznikat v důsledku změn formátu, podmíněných teplotou.

TEMPEROVÁNÍ

V důsledku uvolněných vnitřních napětí mohou vznikat problémy s rovností desek. Lze jim zabránit použitím temperovaných polotovarů. Lisované a odlévané polotovary mají v zásadě menší napětí než vytlačované. U komplexních obrysů (strojírenství) je možné provádět i mezidobé temperování během procesu zpracování, tak aby byly dodrženy požadované tolerance.


OBRÁBĚNÍ PLASTŮ

LEPENÍ PLASTŮ

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
DOPORUČENÉ ŘEZNÉ PODMÍNKYPo rozkliknutí se obrázek zvětší.

Doporučuje se používat pouze naostřené HSS nástroje.


PYRAMIDA TERMOPLASTŮ