Menu
+420 606 758 245

Špičkové plasty

PEEK

Polyéteréterketon (PEEK) má ve srovnání s většinou jiných termoplastů vyšší mechanickou pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Polyéteréterketony mají vynikající odolnost vůči chemikáliím – kyselinám, rozpouštědlům a mazivům – i při vysokých teplotách. Sterilizace parou může být u všech typů PEEK opakována téměř bez omezení. 

PEEK má díky své chemické čistotě v nemodifikované formě u kritických látek ve srovnání s modifikovanými typy určité výhody.

PEEK mod. – má díky přidání PTFE, uhlíkových vláken a grafitu kromě zvýšené mechanické pevnosti i vynikající kluzné vlastnosti a zlepšenou odolnost proti oděru. PEEK GF 30 – má díky 30% zpevnění skleněnými vlákny největší mechanickou pevnost ze všech typů PEEK.


POUŽITÍ

 • strojírenství a elektrotechnika
 • letectví, astronautika
 • automobilový průmysl
 • armádní technika
 • ozubená kola a kluzná ložiska
 • pouzdra
 • tělesa čerpadel a transportérů


VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -60 až 250 °C
 • nejvyšší mechanická pevnost a tuhost ze všech vysoce účinných plastů
 • vysoká rázová houževnatost
 • mimořádně vysoká tvrdost povrchu
 • dobrá odolnost proti tečení
 • vynikající odolnost proti oděru
 • nejvyšší tepelná tvarová stálost
 • nejvyšší tepelná zatížitelnost (teplota pro trvalé použití +250 °C, PEEK GF 30 až +300 °C)
 • vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • nejvyšší odolnost proti záření
 • odolnost proti hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost


Polyéterimid (PEI) 

Amorfní vysoce účinný plast, u něhož jsou spojeny vysoké hodnoty účinnosti speciálních plastů s vynikajícími vlastnostmi zpracování technických plastů. PEI je průhledný s transparencí, podobnou jantaru. PEI se vyznačuje jedinečnou kombinací neobyčejné pevnosti v tahu a vysokým modulem ohybu – i při maximálních teplotách. Tento plast s vysokou účinností je mimořádně odolný proti plameni, v případě požáru zanechává jen málo dýmu a podle všech běžných norem dosahuje vždy největšího stupně nesnadné zápalnosti. Dokazuje to enormně vysoký index kyslíku (47 %).

PEI GF 20 a GF 30 jsou typy, zpevněné skleněnými vlákny, u nichž jsou dále zlepšeny vynikající vlastnosti PEI, co se týče ještě vyšší tuhosti, rozměrové stálosti a tvarové stálosti za tepla.


Typické příklady použití

Velká odolnost proti plameni v kombinaci s malou hustotou spalin umožňuje použití PEI v elektronice, letectví, lékařské technice a astronautice. Příkladem použití jsou zástrčkové přípojky, ozubená kola, ložiskové klece a součásti převodů.

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 170 °C
 • velmi vysoká mechanická pevnost a tuhost a vysoká houževnatost
 • při pokojové teplotě nejvyšší pevnost v tahu ze všech nemodifikovaných plastů s vysokou účinností
 • malý sklon k tečení a vysoká tvarová stálost za tepla
 • odolnost vůči řadě chemikálií
 • mimořádně vysoká odolnost vůči plameni
 • odolnost vůči UV záření a záření gama a malá absorpce mikrovln
 • odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost

Polyétersulfon (PES)

Amorfní vysoce účinný plast s mírně nahnědlou transparencí. Na základě chemické příbuznosti s PSU má PES podobný profil vlastností. PES má stejně jako PSU ve srovnání s jinými transparentními termoplasty značně vyšší tuhost a pevnost, především při zvýšených teplotách. PES má lepší ohnivzdornost než příbuzný PSU. Třída „nesnadno zápalného VO“ je dosahována již při malé tloušťce zkušební tyče.

PES GF 30 je PES zpevněný skleněnými vlákny pro použití při vyšších teplotách. Zpevněním lze zvýšit tuhost a tvarovou stálost za tepla i odolnost vůči chemikáliím.


Typické příklady použití

PES je vhodný pro vysoce zatížené konstrukční součásti, u nichž je požadována v širokém rozsahu teplot rozměrová stálost, dobrá elektrická izolační schopnost, vynikající chování při působení plamene a dobrá odolnost vůči chemikáliím. Příklady použití jsou tepelně izolované součásti v automobilovém průmyslu, konstrukční součásti v letectví, ve světelné technice, optickém průmyslu a součásti, které lze sterilizovat parou.


VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 180 °C
 • velmi dobrá tuhost a pevnost (poněkud vyšší modul pružnosti ve srovnání s PSU)
 • vysoká rozměrová stálost
 • vysoká houževnatost
 • lepší ohnivzdornost ve srovnání s PSU
 • dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • dobrá odolnost vůči záření s vysokou energií
 • odolný vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost

Polysulfon (PSU) 

Amorfní materiál s jantarovou transparencí, který se svým profilem vlastností podobá PES. Tento typ vysoce účinných plastů má vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou stálostí, tuhostí, houževnatostí a vysokou odolností proti tečení. PSU je díky své vysoké mezi pevnosti při tečení a malému sklonu k tečení vhodný pro použití při působení dlouhodobého zatížení. Mechanické vlastnosti si PSU ponechává i při širokém rozsahu teplot.

PSU GF 30 je v provedení s vyztužením skleněnými vlákny opakní materiál se zlepšenými dlouhodobými pevnostmi při zvýšených teplotách při použití.


Typické příklady použití

Oblasti použití pro PSU jsou výroba přístrojů, nástrojů, laboratorních zařízení, lékařské techniky a zařízení pro potravinářský průmysl. Příklady použití jsou čerpadla, filtrační rámy, filtrační desky, součásti počítačů, kryty baterií, lékařské nástroje, ukazatele stavu oleje, elektronické součásti a sterilizované součásti v technice potravinářského průmyslu (např. při výrobě mléka).

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 160 °C
 • dlouhodobá pevnost
 • vysoká houževnatost i při nízkých teplotách (poněkud vyšší než u PES)
 • malý sklon k tečení
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost vůči ultrafialovému záření, záření gama a rentgenovému záření
 • odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost

Polyfenylsulfid (PPS)

Termoplastický plast s vynikající chemickou odolností – dokonce do teploty +200 °C. PPS díky své ohnivzdornosti, svým dobrým mechanickým vlastnostem, malému sklonu k tečení a vysoké odolnosti proti vlivům povětrnosti a odolnosti proti záření zaujímá důležité místo v oblasti vysoce účinných plastů.

PPS GF 40 zvyšuje díky přidání 40 % skelných vláken pevnost materiálu v tahu.


Typické příklady použití

PPS je vhodný zvláště pro technické součásti v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a pro výrobu přístrojů s vysokou tvarovou stálostí při vysokých teplotách a působení oleje, benzínu a chladicích kapalin. Příklady použití jsou čerpadla, součásti karburátoru, vstřikovací zařízení, oběžná kola čerpadel, konstrukční součásti pro měřicí přístroje průtoku, konstrukční součásti v automobilovém průmyslu, izolační součásti, objímky žárovek, přídržné kroužky plátků čipů, kontaktní nosiče, sterilizační nádoby, čipové nosiče, izolátory, příruby, tělesa čidel a součásti spínačů.

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -20 až 220 °C
 • vysoká pevnost, i při vysokých teplotách
 • vysoká rozměrová stálost
 • malý sklon k tečení
 • velmi nízká viskozita taveniny
 • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • velmi vysoká ohnivzdornost
 • možnost sterilizace horkou vodou a parou
 • zdravotní nezávadnost