Menu
+420 606 758 245

Špičkové plasty

PEEK

Polyéteréterketon (PEEK) má ve srovnání s většinou jiných termoplastů vyšší mechanickou pevnost, tuhost a tepelnou odolnost. Polyéteréterketony vykazuje vynikající odolnost vůči chemikáliím – kyselinám, rozpouštědlům a mazivům – i při vysokých teplotách. Sterilizace parou může být u všech typů PEEK opakována téměř bez omezení. PEEK má velmi dobré dielektrické vlastnosti a velmi dobrou odolnost proti všem druhům záření (i ultrafialové paprsky vedou pouze k mírnému nažloutnutí materiálu).

PEEK mod. – má díky přidání PTFE, uhlíkových vláken a grafitu kromě zvýšené mechanické pevnosti i vynikající kluzné vlastnosti a zlepšenou odolnost proti oděru. 

PEEK GF 30 – je zpevněn 30% sklených vláken a díky tomu má největší mechanickou pevnost ze všech typů PEEK.

Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • strojírenství a elektrotechnika
 • letectví, astronautika
 • automobilový průmysl
 • armádní technika
 • ozubená kola a kluzná ložiska
 • pouzdra
 • tělesa čerpadel 
 • dávkovací systémy
 • zdravotnický průmysl, laboratorní technika


VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -60 až 250 °C
 • nejvyšší mechanická pevnost a tuhost ze všech vysoce účinných plastů
 • vysoká rázová houževnatost
 • mimořádně vysoká tvrdost povrchu
 • dobrá odolnost proti tečení
 • vynikající odolnost proti oděru
 • vynikající rozměrová stabilita
 • obtížně vznětlivý a samozhášivý
 • vysoká odolnost vůči chemikáliím
 • vysoká odolnost vůči všem druhům záření
 • odolnost proti hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost


PEI

Amorfní vysoce účinný plast polyéterimid (PEI), u něhož jsou spojeny vysoké hodnoty účinnosti speciálních plastů s vynikajícími vlastnostmi zpracování technických plastů. PEI je průhledný s transparencí, podobnou jantaru. PEI se vyznačuje jedinečnou kombinací neobyčejné pevnosti v tahu a vysokým modulem ohybu – i při maximálních teplotách. Tento plast s vysokou účinností je mimořádně odolný proti plameni, v případě požáru zanechává jen málo dýmu a podle všech běžných norem dosahuje vždy největšího stupně nesnadné zápalnosti. Dokazuje to enormně vysoký index kyslíku (47 %).

PEI GF 20 a GF 30 jsou typy, zpevněné skleněnými vlákny, u nichž jsou dále zlepšeny vynikající vlastnosti PEI, co se týče ještě vyšší tuhosti, rozměrové stálosti a tvarové stálosti za tepla.

Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • elektrotechnika
 • letectví a astronautika
 • lékařská technika
 • zástrčky, přípojky
 • ozubená kola
 • ložiskové klece
 • součásti převodů

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 170 °C
 • velmi vysoká mechanická pevnost a tuhost
 • vysoká houževnatost
 • vynikající pevnost v tahu 
 • malý sklon k tečení a vysoká tvarová stálost za tepla
 • odolnost vůči řadě chemikálií
 • mimořádně vysoká odolnost vůči plameni
 • odolnost vůči UV záření, gama záření a malá absorpce mikrovln
 • odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost 

PES

Polyétersulfon je amorfní vysoce účinný plast s mírně nažloutlou transparencí. PES má lepší ohnivzdornost než příbuzný PSU. Třída „nesnadno zápalného VO“ je dosahována již při malé tloušťce zkušební tyče. PES je vhodný pro vysoce zatížené konstrukční součásti, u nichž je požadována v širokém rozsahu teplot rozměrová stálost, dobrá elektrická izolační schopnost, vynikající chování při působení plamene a dobrá odolnost vůči chemikáliím.

PES GF 30 je PES zpevněný skleněnými vlákny pro použití při vyšších teplotách. Zpevněním lze zvýšit tuhost a tvarovou stálost za tepla i odolnost vůči chemikáliím.

Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • tepelně izolované součásti
 • automotive
 • konstrukční součásti v letectví
 • světelná technika
 • optický průmysl
 • zdravotnictví


VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 180 °C
 • velmi dobrá tuhost a pevnost (poněkud vyšší modul pružnosti ve srovnání s PSU)
 • vysoká rozměrová stálost
 • vysoká houževnatost
 • lepší ohnivzdornost ve srovnání s PSU
 • dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • dobrá odolnost vůči záření s vysokou energií
 • odolný vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost
 • velmi dobré elektroizolační vlastnosti

PSU

Amorfní materiál s jantarovou transparencí Polysulfon, který se svým profilem vlastností podobá PES. Tento typ vysoce účinných plastů má vyvážený poměr mezi vysokou tepelnou stálostí, tuhostí, houževnatostí a vysokou odolností proti tečení. PSU je díky své vysoké mezi pevnosti a malému sklonu k tečení vhodný pro použití při působení dlouhodobého zatížení. Mechanické vlastnosti si PSU ponechává i při širokém rozsahu teplot.

PSU GF 30 je v provedení s vyztužením skleněnými vlákny opakní materiál se zlepšenými dlouhodobými pevnostmi při zvýšených teplotách při použití.


Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • výroba přístrojů a nástrojů
 • laboratorní zařízení
 • lékařská technika
 • potravinářský průmysl
 • čerpadla, těsnící tělesa, ventily
 • filtrační rámy a desky
 • součásti počítačů
 • kryty baterií
 • elektronické součásti
 • sterilizované součásti

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -50 až 160 °C
 • dlouhodobá pevnost a tuhost
 • vysoká houževnatost i při nízkých teplotách (poněkud vyšší než u PES)
 • malý sklon k tečení
 • dobrá chemická odolnost
 • odolnost vůči ultrafialovému záření, záření gama a rentgenovému záření
 • odolnost vůči hydrolýze a horkým parám
 • zdravotní nezávadnost
 • samozhášivý
 • velmi dobrá rozměrová stabilita
 • vynikající pro tepelné tváření
 • není odolný vůči UV záření

PPS

Polyfenylsulfid je termoplastický plast s vynikající chemickou odolností – dokonce do teploty +200 °C. PPS díky své ohnivzdornosti, svým dobrým mechanickým vlastnostem, malému sklonu k tečení a vysoké odolnosti proti vlivům povětrnosti a odolnosti proti záření zaujímá důležité místo v oblasti vysoce účinných plastů. PPS je vhodný zvláště pro technické součásti v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu a pro výrobu přístrojů s vysokou tvarovou stálostí při vysokých teplotách a působení oleje, benzínu a chladicích kapalin

PPS GF 40 zvyšuje díky přidání 40 % skelných vláken pevnost materiálu v tahu.


Kontaktovat obchodníka


POUŽITÍ

 • čerpadla a jejich součásti
 • součásti karburátorů
 • vstřikovací zařízení
 • konstrukční součásti pro měřicí přístroje
 • izolační součásti
 • objímky žárovek
 • součásti čipů, kontaktní nosiče
 • sterilizační nádoby
 • čidla, součásti spínačů
 • příruby

VLASTNOSTI

 • dlouhodobé pracovní teploty -20 až 220 °C
 • velmi vysoká pevnost a tuhost, i při vysokých teplotách
 • vysoká rozměrová stabilita
 • malý sklon k tečení
 • velmi nízká viskozita taveniny
 • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
 • velmi vysoká ohnivzdornost
 • možnost sterilizace horkou vodou a parou
 • zdravotní nezávadnost
 • odolnost proti povětrnostním vlivům